העמותה, ע.ר. 580525533, באמצעות מאות המתנדבים הפועלים בה, מסיעה חולים פלסטינים מהשטחים ומעזה לבתי חולים ברחבי בארץ לאשפוז, טיפול או ביקורת. המידע על החולים מתקבל הן ישירות מבתי החולים, והן דרך שיתוף הפעולה שלנו עם פעילי שטח פלסטינים ועם ארגונים שונים כגון רופאים לזכויות אדם, רבנים שומרי משפט ועוד.

החולים שאנו מסיעים, רובם ילדים, זקוקים לבדיקות, אשפוזים וטיפולים שאינם יכולים לקבל בתחומי הרשות הפלסטינית או בעזה, ומשפחותיהם במצוקה כלכלית שאינה מאפשרת את מימון הנסיעה.

עמותה מבצעת מעל 10,000 הסעות לשנה מהמחסומים לבתי החולים ובחזרה. הפעילות מבוצעת דרך כל המעברים – החל ממעבר "ג'למה" בצפון ועד למעבר "ארז" בדרום, ולכל בתי החולים בארץ (כולל במזרח ירושלים). מוזמנים לקרוא ולהתרשם משני מכתבים שנשלחו אלינו על ידי פעילים בעמותה, האחד בעברית ואחד נוסף באנגלית.

בנוסף להסעת החולים ומשפחותיהם, מטרות העמותה כוללות גם רכישת ציוד עזר רפואי למשפחות הנזקקות, וארגון ימי כיף למשפחות החולים במהלך השנה. כל הפעילות בעמותה נעשית בהתנדבות, ואין בה ולו מקבל שכר אחד. בשבע שנות פעילותנו קיבלנו ממשפחות החולים תגובות רבות מספור של הערכה ותודה, שנותנות לנו את הכוח להמשיך!

פרטים מלאים אפשר לקרוא בדו"חות הפעילות של העמותה לשנים 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, ו 2013.